Werkwijze

De begeleiding die Leven In Verbinding biedt, is gericht op het versterken van jou èn de systemen waarin jij leeft. Ervaring met systemische begeleiding is niet nodig, je hoeft alleen maar open te staan voor systemische werken. Er is veel aandacht voor jouw wensen, behoeften en grenzen om zo de begeleiding op jou af te kunnen stemmen. Daarnaast staat privacy hoog in het vaandel; eigen verhalen en ervaringen mogen gedeeld worden, de verhalen van anderen niet. Er is tot slot ook extra aandacht voor de afronding van de begeleiding, om de stap naar (meer) verbinding goed te maken.

Uitgangspunten

Systemische begeleiding gaat vaak direct en confronterend naar de kern van een vraag, probleem of verlangen. Het werk van Leven In Verbinding is daarom als volgt samen te vatten:

  1. Dierbaarheid: we richten ons op dat wat speelt in de onderstroom
  2. Kwetsbaarheid: vaak komt aan het licht wat lastig is om aan te zien
  3. Gerichtheid: samen bepalen we wat we hoe gaan onderzoeken
  4. Zorgvuldigheid: er is altijd tijd en ruimte voor eventuele nazorg