Werkvormen

Leven In Verbinding maakt gebruik van verschillende systemische werkvormen. Een belangrijke werkvorm is de familie- of organisatieopstelling. Hierbij worden relevante personen of elementen bij een vraag, probleem of verlangen opgesteld; mensen (representanten) krijgen in de ruimte de plek van deze personen of onderdelen. Het wonderlijke is dat zij gedachten, gevoelens en neigingen ervaren van dat waar ze representant voor zijn (het fysieke, emotionele en intuïtieve weten wordt aangesproken). Hierdoor wordt het mogelijk te onderzoeken wat zich in de onderstroom afspeelt en kunnen oplossingsrichtingen gevonden worden.

Mogelijkheden

Leven In Verbinding organiseert op vraag opstellingenavonden, maar het is ook mogelijk om 1-op-1 te werken met opstellingen; de plekken van relevante personen/ onderdelen worden in dat geval met vloerankers (placemats) aangeven. Door op de vloerankers te gaan staan, kunnen het systeem en mogelijke oplossingen verkend worden. Ook organisaties kunnen middels een opstelling de onderstroom van het bedrijf onderzoeken. Dan wordt gewerkt met vloerankers of er worden representanten uitgenodigd die niet gerelateerd zijn aan het bedrijf.