Systemisch werken

“De druppel die de spanning van het wateroppervlak doorbreekt…”

Systemisch werken onderzoekt hoe onzichtbare krachten in de onderstroom de werking van ‘levende systemen’ zoals personen, groepen en organisaties beïnvloeden. Ieder mens (ook jij) is op zich een systeem en leeft in (grotere) systemen als je familie, werk en vrienden. Systemen hebben ook een geschiedenis, waarbij voorgaande generaties een belangrijke rol spelen. Elk systeem wordt beïnvloed door de omringende systemen en de geschiedenis van het systeem (plaats en tijd). Daarbij hebben bepaalde wetmatigheden die helpen het functioneren van een systeem te begrijpen hun werking.

In die systemen is in een (energie-)veld met informatie over de onzichtbare krachten in de onderstroom aanwezig. Systemisch werken maakt gebruik van die extra informatie door naast het hoofd (cognitie) ook hart en lijf (fysieke, emotionele en intuïtieve weten) aan te spreken. Door systemische werkvormen wordt in korte tijd duidelijk welke krachten het systeem ondersteunen of belemmeren. Hier samen zonder oordeel naar kijken, is de eerste stap richting verandering; door te (h)erkennen ‘wat is’ ontstaat dan als vanzelf ‘wat kan zijn’. Je krijgt inzichten hoe verder te gaan en ervaart in je lijf de kracht om dit te gaan doen.