Boeken

In 2014 is de derde druk van het boek ‘Professioneel Pedagogisch Handelen; omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties’ gepubliceerd. Hierin wordt uitgelegd hoe je vanuit de ecologische pedagogiek om kunt gaan met probleemgedrag van individuele kinderen in de context van onderwijs en opvoeding. Het boek geeft vanuit theoretische kaders praktische handvatten voor professionele opvoeders. Voor meer informatie of om het boek te bestellen, zie www.coutinho.nl/pph.

Verwacht

Momenteel werk ik aan het boek ‘Professioneel Pedagogisch Handelen; omgaan met lastige groepen’. Hierin lees je hoe professionele opvoeders vanuit de systemische pedagogiek de groepsdynamische processen kunnen begeleiden. Deze nieuwe kijk op onderwijs en opvoeding biedt veel aanknopingspunten voor het werken in en met groepen. Via het contactformulier kun je informatie of een voorproefje aanvragen.