Organisaties

In organisaties werken vaak ‘onzichtbare krachten in de onderstroom’ die maken dat het doel niet wordt bereikt, energie weglekt, mensen niet functioneren, etc. Leven In Verbinding kan organisaties ondersteunen om vanuit zicht op de onderstroom te komen tot verandering in de bovenstroom. In organisaties werkt Leven In Verbinding met individuen en/ of met teams. Er wordt altijd nauw samengewerkt met de leidinggevende(n) van de organisatie. De systemische begeleiding kan zich richten op problemen, maar juist ook op innovatie- en/ of transitievraagstukken. Er kunnen ook workshops/ trainingen uit het aanbod worden verzorgd of op maat worden ontworpen.

Praktische informatie

De kosten van systemische begeleiding zijn voor organisaties €100,- per uur voor zowel de voorbereiding als de uitvoering. De begeleiding kan op locatie  worden verzorgd of op een andere samen te bepalen plaats. Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos, het doel is om te onderzoeken of hetgeen Leven In Verbinding biedt passend is bij hetgeen de organisatie zoekt.