Groepen

Voor groepen biedt Leven In Verbinding de mogelijkheid om in groepssessies met elkaar de onderstroom van de groep te onderzoeken. Dit kan gericht zijn op wat de groep belemmert om zich verder te ontwikkelen en/ of het aanspreken van het creërend potentieel van de groep. Voor groepen kunnen ook systemische workshops en trainingen verzorgd worden. Deze kunnen gekozen worden uit het aanbod op deze site, maar ook op maat worden ontworpen. De workshops en trainingen worden dan nog meer afgestemd op de wensen en behoeften van de groep.

Praktische informatie

De groepssessies worden verzorgd op een samen te bepalen plaats. De kosten zijn €75,- per uur, zowel de voorbereiding als de uitvoering worden in rekening gebracht. Mocht na het eerste gesprek blijken dat hetgeen Leven In Verbinding biedt niet passend is bij hetgeen de groep zoekt, dan vervallen de kosten.