Pedagogiek

“Iedere druppel heeft zijn plek in de kringloop van het water…”

Leven In Verbinding heeft expertise opgebouwd op het gebied van onderwijs en opvoeding. Door kinderen, gezinnen, groepen, klassen en teams vanuit de systemische pedagogiek te beschouwen, ontstaan nieuwe inzichten over hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren, het leren te bevorderen,  een positief groepsklimaat te creëren, etc. Het is voor professionele opvoeders en kinderen verrijkend om naast de cognitie ook het fysieke, emotionele en intuïtieve weten aan te spreken.

Leven In Verbinding heeft ervaring in het (systemisch) begeleiden en trainen van studenten, leerkrachten/ docenten, teams en directies. Het eigen handelen wordt in relatie tot de werking van de onderstroom van een systeem onderzocht. Hierdoor ontstaan diepgaande inzichten hoe professioneler te handelen en kan duurzame verandering opstarten. Leven In Verbinding verzorgt ook scholing om vanuit de systemische pedagogiek vanuit verbinding met kinderen en/ of groepen te werken.