Leven In Verbinding

“Eén druppel en er is verandering tot voorbij de horizon…”

Leven In Verbinding kan voor jou die druppel zijn. Leven In Verbinding biedt systemische begeleiding om met jou te onderzoeken welke mogelijkheden voor verandering er zijn. Veel mensen, groepen en organisaties zijn (onbewust) gebonden in systemen waarin zij leven, leren en werken. Je voelt dat er iets aan de hand is, maar kunt het niet plaatsen. De behoefte aan verandering is groot, maar onzichtbare krachten in de onderstroom (b)lijken hun werking te hebben. Bepaalde tegenwerkende patronen komen keer op keer terug, waardoor het niet lukt om tot die verandering te komen.

Leven In Verbinding onderzoekt met jou die krachten in de onderstroom en helpt bij het opbouwen van nieuwe patronen. Je gaat met ‘zachte ogen’ naar jezelf en systemen waarin je leeft kijken. Gebondenheid kan dan transformeren naar Verbinding; de mogelijkheid om in vrijheid jouw pad te bewandelen, opent zich. Leven In Verbinding helpt jou om je kracht te ontdekken en in te zetten. Hierbij worden naast de cognitie ook het fysieke, de emotie en de intuïtie aangesproken. De ervaring leert dat ervaren de beste ervaring is!