Sensitiviteit

De Systemische Sensitiviteitstraining is gericht op persoonlijke ontwikkeling, je gaat aan de slag met persoonlijke vragen die in jou leven. Vanuit systemische principes ga je onderzoeken hoe ‘onzichtbare krachten in de onderstroom’ jou en jouw handelen beïnvloeden. Je leert beter om te gaan met je fysieke, emotionele en intuïtieve weten. Voor de een betekent dit meer sensitief worden voor de beschikbare ‘extra informatie’, voor de ander gaat het meer om het reguleren van de extra informatie die binnen komt.  De avonden starten met systemische oefeningen, die individueel, in twee-/ drietallen of met de hele groep worden uitgevoerd. Het tweede deel van de avonden werken we met opstellingen en krijgt iedere deelnemer de kans een persoonlijke vraag in te brengen.

Praktische informatie

De Systemische Sensitiviteitstraining bestaat uit 6 dagdelen, maar kan indien gewenst worden uitgebreid. De training wordt op aanvraag aangeboden aan groepen en verzorgd op locatie of in Centrum De Olyhorst te Gendt. De kosten voor de training worden bepaald naar aanleiding van de wensen van de groep en het aantal deelnemers aan de training.