Pedagogiek

“Iedere druppel heeft zijn plek in de kringloop van het water…”

Leven In Verbinding heeft expertise opgebouwd op het gebied van onderwijs en opvoeding. Systemisch werken komt uit de therapeutische sector, meer en meer wordt de vertaalslag gezocht naar de pedagogiek. Door kinderen, gezinnen, groepen, klassen en teams vanuit de systemische pedagogiek te beschouwen, ontstaan nieuwe inzichten over hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren, het leren te bevorderen,  een positief groepsklimaat te creëren, etc. Het is voor professionele opvoeders en kinderen verrijkend om naast de cognitie het fysieke, emotionele en intuïtieve weten aan te spreken.

Leven In Verbinding heeft ervaring in (systemisch) werken met studenten, leerkrachten, teams en directies. Het eigen handelen wordt in relatie tot de werking van de onderstroom van een systeem onderzocht. Hierdoor ontstaan diepgaande inzichten hoe professioneler te handelen en wordt duurzame verandering opgestart. Daarnaast biedt de systemische pedagogiek handvatten om met kinderen en/ of groepen aan de slag te gaan. De kinderen leren zichzelf en anderen beter te begrijpen, wat het gedrag en het leren ten goede komt.