Organisaties

Voor organisaties kan een systemische werkwijze een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Ook daar werken ‘onzichtbare krachten in de onderstroom’ die maken dat het doel niet wordt bereikt, energie weglekt, mensen niet functioneren, etc. In organisaties werkt Leven In Verbinding met individuen (van werknemer tot -gever) en/ of met teams (van afdeling tot het hele team). Er wordt altijd nauw samengewerkt met de leiding van de organisatie. De systemische begeleiding kan zich richten op vragen, problemen of situaties in de organisatie. Er kunnen ook workshops/ trainingen uit het aanbod worden verzorgd of op maat worden ontworpen.

Praktische informatie

De kosten van systemische begeleiding zijn voor organisaties €100,- per uur voor zowel de voorbereiding als de uitvoering. De begeleiding kan op locatie  worden verzorgd, in Centrum De Olyhorst of op een andere samen te bepalen plaats. Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos, het doel is om te onderzoeken of hetgeen Leven In Verbinding biedt passend is bij hetgeen de organisatie zoekt.

070-331