Onderzoek

De laatste jaren wordt steeds meer de werking van opstellingen onderzocht. Hóe ze werken is onduidelijk, dát ze werken is al wel duidelijk. Het op systemische wijze kijken naar onderwijs en opvoeding is nog nauwelijks onderzocht. Eerste onderzoeken laten zien dat de systemische pedagogiek helpt om meer sensitief te worden voor complexe processen in de onderstroom van groepen. Probleemgedrag (en het eigen aandeel van de opvoeder) wordt beter begrepen, waardoor anders gehandeld kan worden. Kinderen kunnen hierdoor tot beter gedrag komen en zich ook op school beter richten op het leren.

Promotieonderzoek

De HAN ziet mogelijkheden in deze nieuwe manier van kijken naar onderwijs en opvoeding en biedt mij de kans dit uit te diepen met een promotieonderzoek. In een ontwerponderzoek wordt onder begeleiding van Prof. R. Martens en Dr. J. Thölke onderzocht hoe een systemische benadering de pedagogische tact van leerkrachten in het omgaan met probleemgedrag van leerlingen kan versterken. Het onderzoek zal in nauwe samenwerking met het werkveld worden uitgevoerd en naar verwachting in 2018 worden afgerond. De vorderingen van het onderzoek worden onder andere op deze site gedeeld.