Achtergrond

Door de jaren heen heb ik diverse opleidingen gevolgd. Na het VWO ben ik naar de Pabo gegaan waardoor ik als leerkracht kon werken. Ik studeerde naast het werken verder en behaalde de Post-HBO’s Gespecialiseerd Leraar Primair Onderwijs, Interne Begeleiding, School Video Interactie Begeleiding en de Master Special Educational Needs. Ik stapte over naar het speciaal onderwijs, waar ik als leerkracht en intern begeleider werkte met kinderen met (gedrags-)stoornissen. Ik bleef studeren en behaalde de Master Ecologische Pedagogiek. Ik kreeg de mogelijkheid als pedagoog te werken op de HAN Pabo en later ook op het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Systemische scholing

Mijn systemische leerproces startte met de training Vonken van Vernieuwing, ik leerde individuen en groepen systemisch te begeleiden. Ik wilde de vertaalslag naar de pedagogiek maken en volgde de Opleiding Systemische Pedagogiek. Ik bekwaamde me in het opstellen in de  Master Familie- en Organisatieopstellingen. Systemisch werken met kinderen/ gezinnen rond probleemgedrag, leerde ik in de training Kind in Balans. Om organisaties te leren begeleiden volgde ik de opleiding Organisatieopstellingen. Steeds weer blijf ik lerende door seminars en trainingen te volgen. Dankbaar voor wat ik mag leren, is het tijd om terug te geven.